Thi công lắp đặt 2 bộ Panasonic Inverter 2HP, 2 bộ Daikin Inverter 1,5HP và bộ Reetech 2HP cho khách văn phòng

Trả lời